Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Epic Spice och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan tex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning, personnummer eller organisationsnummer till bolag.

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Base Cooking Scandinavia AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Personuppgiftsansvarig

Base Cooking Scandinavia AB (Epic Spice) är personuppgiftsansvarig. Base Cooking Scandinavia AB – orgnr: 556193-2897 Berga allé 1, 254 52 Helsingborg

E-postadress: kundservice@epicspice.se

 

Hur får du tillgång till dina uppgifter?

 

Skicka en skriftlig undertecknad begäran av registerutdrag eller rättelse av personuppgifter genom att ange följande uppgifter:

 

– För- och efternamn – Personnummer – E-postadress – Mobilnummer – Ange tilltänkt syfte och uppgifter du vill ha utdrag på

Begäran postas till: Epic Spice – Base Cooking Scandinavia AB Att: GDPR Kundservice Berga allé 1, 254 52 Helsingborg

 

Uppgifterna kommer att skickas i första hand till din folkbokföringsadress. Vi kontaktar dig när vi har skickat din begäran.

 

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vid överföringar utanför EES tillämpar Base Cooking Scandinavia AB avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter? Dina uppgifter kan delas inom Base Cooking Scandinavia AB. Det lokala Base Cooking Scandinavia AB företaget fungerar endast som registerförare och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Base Cooking Scandinavia AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

 

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna? Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

 

Vilka är dina rättigheter? Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på e-postadressen kundservice@epicspice.se som skickar dig dina personuppgifter via post på den adressen som du är folkbokförd på.

 

Rätt till dataportabilitet: Varje gång som Base Cooking Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.